Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F14 - Mantals- och skattskrivningsuppgifter

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1844-1952 dess underlydande hemman, som ingick i Huseby godsmassa:
2 1941-1952 Spridda år och handlingar över arbetare vid Huseby; häri även förteckningar på utländska medborgare vid Huseby