Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F16 - Kraftverk och elektricifieringsärenden

Plats
Anmärkning
Förvarad i arkivbox.
Vissa uppgifter om kraftverk återfinns även i F31A och F31B.
Serien är ej kronologiskt ordnad.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1893-1973 Uppgifter om kraftverk och elektricifieringsärenden, bland annat uppgifter om förslag till kraftverk vid Huseby