Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F18 - Deklarationer, taxeringar och skattemål

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Serien ej kronologiskt ordnad.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år Diverse handlingar rörande deklarationer, taxeringar och skattemål
2 spridda år Diverse handlingar rörande deklarationer, taxeringar och skattemål
3 spridda år Diverse handlingar rörande deklarationer, taxeringar och skattemål
4 spridda år Diverse handlingar rörande deklarationer, taxeringar och skattemål
5 spridda år Diverse handlingar rörande deklarationer, taxeringar och skattemål
6 spridda år Diverse handlingar rörande deklarationer, taxeringar och skattemål
7 spridda år Diverse handlingar rörande deklarationer, taxeringar och skattemål
8 spridda år Diverse handlingar rörande deklarationer, taxeringar och skattemål
9 1957, 1965 Fastighetstaxeringar
10 1955-1962 Självdeklarationer 1955-1962, Fastighetsdeklaration 1957;
Skattekort och debetsedlar på anställda, A-Ö
11 1956-1985 Skattsedlar 1956, 1962-1970; kontrolluppgifter för anställda 195, 1960-1962, 1963-1968; uppgifter till deklarationen 1970; taxeringsbevis - fastighetsbeteckning från bouppteckning 1979-1980;