Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F21 - Bankhandlingar

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1900-tal Handlingarna rörande bankkontakter; häri även korrespondens med banker
2 1900-tal Handlingarna rörande bankkontakter; häri även korrespondens med banker
3 1927-1969 Dödade inteckningar, sammanställningar m.m. 1927-1963;
4 1957-1970 Korrespondens med Fru Mary Stephens angående lån, 1958-1959;
Mary Stephens depoter i Stockholms Enskilda Band, 1957-1970
5 1950-1977 Aktiekuponger i Sydsvenska Kraft AB, 1950-1968;
Depot, 1969-1977
6 1957-1982 Korrespondens med Th. Wahrolen Spannmåls- och Potatishandel angående inlästa växlar, 1957;
7 1963-1967 Kontoutdrag och redovisning av återlämnade checkar