Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F22 - Handlingar rörande kolning

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1935-1946 Spridda år och handlingar rörande kolproduktion vid Huseby
2 1941-1944 Kolningsrapporter ifrån Ekvallen; 8/2 1941-12/4 1944
3 1944-1945 -”- -”- ; 3/4 1944-21/10 1945
4 1946-1949 -”- -”- ; 2/1 1946-1/10 1949
5 1951-1954 -”- -”-