Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F23 - Häryds bruk med underliggande egendomar

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Handlingar rörande Häryds bruk och egendomen Nennesholm-Mässebergs förvaltning.
Jfr volymserie E3.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1957 Spridda handlingar
2 1945-1946 Utgående fakturakopior; 18/7 1945 – 1/6 1946
3 1950-1962 Spridda handlingar 1950-1955. Häri även dödande av aktiebrev för AB Häryds bruk, 1958-1962
4 spridda år Handlingar rörande Nennesholm-Mässeberg