Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F24 - AB HB-Produkter

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Handlingar rörande AB HB-Produkter
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1940-tal Odaterade aktiebrev
2 1944-1956 Spridda handlingar
3 1944-1956 Spridda handlingar
4 1945 Aktiebrev. Florence Stephens och Prins Carl Bernadotte
5 1948 Bolagsstämmoprotokoll, förvaltningsberättelse, bilagor till inventariet
6 1948 Bokslut 1948
- 1948 Anhållan om intecknings- och gravationsbevis på fastigheter ägda av AB HB Produkter, se A2:B
7 1949 Bolagsstämmoprotokoll, förvaltningsberättelse, bilagor till inventariet, deklaration etc
8 1948-1954 Spridda handlingar
9 1949-1952 Brev, lönelistor mm
10 1957-1960 Ospecificerade handlingar
11 1957-1982 Avtal, Erik Almgren, 1957;