Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F25 - Gjuteriet

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Handlingar rörande Gjuteriet vid Huseby. Enheten tillhörde AB HB-Produkter men redovisas separat.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1946--1950 Smältrapporter
2 1950-1954 Spridda handlingar, bl a levererat gjutgods 1953-54