Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F28 - Äggproduktion

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år Spridda handlingar; om avelsägg och försäljning av ägg