Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F30 - Handelsboden i Huseby

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år Foliant; spridda handlingar, bl a räkningar med Gerhard Elofsson