Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F33 - Övriga handlingar

Plats
Anmärkning
Serien förvarad i arkivbox om ej annat anges.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år Spridda religiösa böcker och tidskrifter
2 spridda år Handlingar tillhörande betjänten Jens Nielsen som avled på Huseby 23/4 1946
3 spridda år Diverse uppgifter om anläggningar under Huseby och deras verksamhet; i pärm
4 spridda år Diverse handlingar, bland annat kataloger och program, och uppgifter över utdelade medaljer vid Huseby
5 spridda år Spridda samlade handlingar:
6 spridda år Dödade aktiebrev och diverse kartor som dock ej rör Huseby
7 spridda år Statens maskinprovningar (tidskrift), spridda nummer
8 1937-1970 Handlingar rörande fordon och bilar vid Huseby. Häri även fordonsförsäkringar
9 spridda år Publikationer – spridda år och karaktär, bl a en bok Shipping marks on timber (1930)