Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G1 - Äldre räkenskaper

Plats
Anmärkning
I serien ingår räkenskaper äldre än 1866.
Serien inbunden om ej annat anges.
I arkivbox. Observera! vissa äldre räkenskapshandlingar (1734-1861) ingår i F1A:1-2
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1744 Kombinerad kapitalbok/avräkningsbok
2 1745 Kapitalbok och avräkningsbok; två volymer
3 1751 Kapitalbok
4 1753 Avräkningsbok
5 1761 Avräkningsbok
6 1770 Kapitalbok och avräkningsbok; två volymer
7 1781 Kapitalbok
8 1786 Avräkningsbok
9 1787 Kapitalbok
10 1857 Kapitalbok för Ålshult; ej i kapsel
11 äldre än 1866 Äldre räkenskapshandlingar i lösbladsform
12 äldre än 1866 Äldre räkenskapshandlingar i lösbladsform