Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G2a - Avräkningsböcker

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1931 saknas
1 1867 Del 1
2 1867 Del 2
3 1868
4 1869 Del 1
5 1869 Del 2
6 1870
7 1871
8 1872
9 1873 Del 1
10 1873 Del 2
11 1874
12 1875
13 1876
14 1877
15 1878
16 1879
17 1880
18 1881
19 1882
20 1883
21 1884
22 1884 Häfte
23 1885
24 1886 Innehåller även lösblad rörande avräkningarna vid Lästa i maj 1886 och vid Wevik i april, maj och augusti 1886
25 1887 Innehåller ett supplementhäfte
26 1888
27 1889
28 1890
29 1891
30 1892
31 1893
- 1894 saknas
32 1895
33 1896
34 1897
35 1898
36 1899
37 1900
38 1901
39 1902
40 1903
41 1904
42 1905
43 1906
44 1907
45 1908
46 1909
47 1910
48 1911
49 1912
50 1913
51 1914
52 1915
53 1916
54 1917
55 1918
56 1918-1919 Häfte
57 1919
58 1920
59 1921
60 1922
61 1923
62 1924
63 1952
64 1926
65 1927
66 1928
67 1929
68 1930 1931 saknas
69 1932 Börjar 1 nov. 1932, oregelbundet förd; häfte
1931 saknas
70 1933
71 1934
72 1934-1935
73 1936-1937
74 1938
75 1945-1948 Inköps- och försäljningsbok AB HB-produkter. Till april 1948
76 1946-1947 Inköps- och försäljningsbok Huseby bruk AB