Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G4a - Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Huseby bruk

Plats
Anmärkning
På grund av seriens huvudsakliga räkenskapskaraktär, är den placerad under serien G.
Se även D3 och D5.
Serien inbunden.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1924-1925 1/11 1924 till febr. 1925; innehåller även anteckningar från Lästad.
2 1940-1941 11/10 1940 - 10/10 1941
3 1941-1942 6/10 1941 - 5/10 1942
4 1942-1944 4/10 1942 - 3/10 1943, 4/10 1943 - 3/10 1944
5 1945-1946 7/10 1945 - 6/10 1946
6 1949-1950