Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G4b - Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Oby gård

Plats
Anmärkning
På grund av seriens huvudsakliga räkenskapskaraktär, är den placerad under serien G.
Se även D3 och D5.
Serien inbunden.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1939-1941 6/10 1939 - 5/10 1940, 12/10 1940 - 11/10 1941
2 1941-1943 16/10 1941 - 9/10 1942, 8/10 1942 - 7/10 1943
3 1943-1944 8/10 1943 till 7/10 1944
4 1944-1945
5 1945-1946 15/10 1945 - 14/10 1946
6 1948-1950
7 1950-1952