Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G7 - Huvudböcker

Plats
Anmärkning
Serien inbunden.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1894
2 1986
3 1938
4 1939
5 1943-1946 Häryds bruk
6 1945-1946 AB HB-produkter
7 1947-1949 AB HB-produkter
- 1950-1962 Har ej påträffats
8 1963-1972 1966, 1968-1970 har ej påträftats.
- 1973-1975 Har ej påträffats
9 1976-1978
- 1979-1985 Har ej påträffats
10 1986 Period 1-9
11 1986 Period 10-11
- 1987 Huvudbok per konto period 1-7 saknas
12 1987 Huvudbok per konto period 8-12
13 1987 Huvudbok per datum period 1-11. I volymen finns även verifikationslistor, resultatrapporter, balansrapporter etc vilka kan betraktas som arbetsmaterial.
14 1987 Huvudbok per datum period 12-13
- 1988 Period 1-11 har ej påträffats
15 1988 Period 12-13
16 1989 Period 1-13. Period 11-12 har ej påträffats
- 1990 Har ej påträffats
17 1991-1992