Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G9a - Avlöningsböcker, avlöningslistor och förskottsböcker

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Se även D7A och D7B.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1874
2 1875
3 1876 Inköps- och försäljningsbok för AB HB-produkter
4 1877 Försäljningsbok Huseby bruk
5 1878
6 1879
7 1880 Även separat avlöningshäfte för Ålshult
8 1881 Även separat avlöningshäfte för Ålshult
9 1882 Även separat avlöningshäfte för Ålshult
10 1883
11 1884
12 1885-1886 till sept. 1886
13 1886-1888 ifrån okt. 1886
14 1889-1891
15 1892-1895
16 1896-1899
17 1900-1901
18 1902-1903 till mars 1903
19 1903-1904 ifrån april 1903 till maj 1904
20 1904 ifrån juni till 31 dec. 1904
21 1905-1906 till jan. 1906
22 1907
23 1908
24 1909
25 1910
- 1911 Saknas
26 1912
27 1913-1916 till febr. 1916
28 1916-1920 till mars 1920
29 1921-1922
30 1923 Innehåller även uppgifter för tiden 1 aug. 1934 till febr. 1936
31 1924
32 1925
33 1926
34 1927
35 1928
36 1929-1930 till juni 1930
37 1930-1931 ifrån juli 1930
- 1934-1935 Se G9A:30
38 1936-1938 ifrån mars 1936 till nov. 1938
39 1945 Avlöningslistor; förvarade i pärm
40 1946-1947 1/9 1946 - 31/10 1947; avlöningslistor för AB HB-produkter; förvarade i kapsel
41 1947-1951 Avlöningslistor för tjänstemännen; förvarade i pärm
42 1948-1951 Avlöningslistor, gjuteriet 1948 och 1951, snickerifabriken 1948, jordbruket Oby säteri 1950, skogskörare 1950, tjänstemännen 1950-1951 och utgårdarna 1951; förvarade i kapsel
43 1950-1951 Avlöningslistor, snickerifabriken 1950 och jordbruket 1951; förvarade i kapsel
44 1950-1951 Avlöningslistor, snickerifabriken 1950 och jordbruket 1951; förvarade i kapsel
45 1952 Avlöningslistor, gjuteriet; förvarade i pärm
46 1953-1954 Avlöningslistor, gjuteriet; förvarade i pärm
47 spridda år Liggare, diverse olika arbetare och deras löner
48 1884-1885 Börjar okt. 1884; avlöningar vid Lästa och Wevik; häfte
49 1886 Avlöningar vid Lästa och Wevik; häfte
50 1887 Avlöningar vid Lästa och Wevik; häfte
51 spridda år Spridda lösblad rörande avlöningar
52 1921-1924 till aug. 1924; förskottsbok och även sporadiska anteckningar om mjölkavlöningar 1921-1924; häfte
53 1870 ifrån 1 jan. till 31 aug. 1870; betalningslängd för arbetare sysselsatta vid Huseby med underlydande; diverse frakträkningar och uppgifter om körslor med dragare
54 1953-1956 Skogen, mätsedlar och betalningskvittenser
55 1946-1948 Personal på fastigheter under Häryd (1946-47); skogen – Häryd 1948
56 1944 Spridda årsvisa avlöningar
57 1945 Spridda årsvisa avlöningar
58 1946 Spridda årsvisa avlöningar
59 1946 AB HB-Produkter aug—dec. 1946
60 1947 Spridda årsvisa avlöningar
61 1947 Spridda årsvisa avlöningar
62 1948 Spridda årsvisa avlöningar
63 1948 Spridda årsvisa avlöningar
64 1949 Spridda årsvisa avlöningar
65 1949 Spridda årsvisa avlöningar
- 1949-1952 Lönelistor för AB HB-Produkter se även F24:1.
66 1950 Spridda årsvisa avlöningar
67 1950 Spridda årsvisa avlöningar
68 1951 Spridda årsvisa avlöningar
69 1952 Spridda årsvisa avlöningar
70 1952 Spridda årsvisa avlöningar
71 1953 Spridda årsvisa avlöningar
72 1954 Spridda årsvisa avlöningar
73 1954 Spridda årsvisa avlöningar
74 1955 Spridda årsvisa avlöningar
75 1956-1989 Avlöningskort 1956, avlöningslistor 1961-1962 samt lönelistor 1989
76 odaterade Spridda odaterade lönelistor; häri även odaterade listor förda perioden 1942-44