Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G10d - Kassaböcker: Övriga kassaböcker och dagböcker

Plats
Anmärkning
Inbunden om ej annat anges.
Frimärkskassa i volym D8:6.
Löpande kassabok (skriven dag för dag, sedan införd i den stora kassaboken).
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1897-1899 1/6 1897 - 20/6 1899; löpande kassabok
2 1899-1901 ifrån 1/7 1899; löpande kassabok
3 1902-1905 till febr. 1905; löpande kassabok
4 1907-1910 Löpande kassabok
5 1911-1912 Löpande kassabok
6 1913-1914 Löpande kassabok
7 1915-1917 Löpande kassabok
8 1918-1919 till maj 1919; löpande kassabok
9 1919-1921 maj 1991 - 30/8 1921; löpande kassabok
10 1927-1931 till 21/5 1931; löpande kassabok
11 1931-1933 1/6 1931 - 30/6 1933; löpande kassabok
12 1884-1885 3/11 1884 - 24/10 1885; ospecifierad kassabok; häfte
13 1926-1927 Kassabok Häryds bruk
14 1928-1929 Kassabok Häryds bruk
15 1930-1931 Kassabok Häryds bruk
16 1932-1933 till 13/2 1933; kassabok Häryds bruk
17 1946 1/6 - 3/11 1946; frimärkskassabok
18 1946-1947 4/11 1946 - 28/3 1948; frimärkskassabok
19 1947 1/4 - 15/9 1947; frimärkskassabok
20 1947 ifrån 16/9 1947; frimärkskassabok
21 1948 23/2 - 25/5 1948; frimärkskassabok
22 1948 25/5 - 20/8 1948; frimärkskassabok
23 1948 24/8 - 1/1 1948; frimärkskassa
24 1948-1949 2/11 1948 - 13/4 1949; frimärkskassa
25 1949 15/4 - 23/8 1949; frimärkskassa
26 1945 Fabrikens kassabok
27 1946 Fabrikens kassabok
28 1944 Kassabok Truvedsmåla
29 1943 juni till dec. 1943; kassabok Oby säteri
30 1948 juli till nov. 1948; kassabok Oby säteri
31 1945 ifrån 1/2 1945; kassabok Virestorp
32 1955-1956 Dagbok Huseby bruk; kapsel
33 1957 4/1 - 28/2 1957; dagbok Huseby bruk
34 1955 till 30/11 1955; dagbok AB HB-produkter
35 1955-1956 1/12 1955 - 30/11 1956; dagbok AB HB-produkter
36 1956-1957 1/12 1956 - 22/1 1957; dagbok AB HB-produkter
37 1946-1947 Dagbok Nennesholm-Mässebergs förvaltning
38 1944-1945 Kassaböcker – lantbruksegendomar under Huseby:
39 1957-1961 mars 1967-augusti 1961; dagbok AB HB-produkter; band
40 1960-1961 maj 1960 - sep 1961; dagbok förvaltningen för Huseby bruk, Fröken Florence Stephens, O Malmquist; band
41 1964-1965 Dagbok Huseby bruk. I volymen ingår även två inbundna dagböcker märkta Svenska Handelsbanken Vislanda
42 1966-1967 Dagbok Huseby bruk. I volymen ingår även två inbundna dagböcker märkta Svenska Handelsbanken Vislanda
43 1968-1969 Dagbok Huseby bruk
44 1970-1971 Dagbok Huseby bruk
45 1973-1975 Dagbok Huseby bruk
46 1976-1978 Dagbok Huseby bruk
47 1979-1980 1/1 1979 - 10/7 1980; dagbok Huseby bruk; häfte
48 1980-1982 10/7 1980 - 31/3 1982; dagbok Huseby bruk; häfte
49 1982 1/4 - 30/6; dagbok Huseby bruk; häfte
50 1987-1992 Dagbok Huseby bruk. 1988: jan-feb, 1989: jan-dec, 1990: jan-feb, 1992: jul-okt. 1991 ingår i verifikationer G12A: 148-150. Jämför med arbetsmaterial i G7:15