Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1951
Tid till
1957
Tid
1951-1957
Plats
Anmärkning
Sortering kronologiskt.