Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1958
Tid till
1958
Tid
1958
Plats
Anmärkning
Sortering kronologiskt. Till övervägande del kopior av förhörsprotokoll