Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
4
Tid från
1959
Tid till
1972
Tid
1959-1972
Plats
Anmärkning
Sortering kronologiskt.