Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1958
Tid till
1960
Tid
1958-1960
Plats
Anmärkning
Brev från Malmqvist till Florence Stephens, 1958 (avskrift);
Tidsschema för Husebymålet, 1960;
Stämningar (avskrifter) mot:
- Bengt Rickard Carlsson
- Berl Gutenberg
- Carl Eugen Halldor
- Eric Göran Malcolm Wennerholm;
Fullmakt för Du Rietz att föra Florence Stephens talan, 1960 (original);
Dom Stockholms rådhusrätt, 1960 (kopia)