Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
5
Tid från
1955
Tid till
1962
Tid
1955-1962
Plats
Anmärkning
Handlingar rörande växlar:
Tvist angående accepter lämnade till ingenjör Olof Smith, Göteborg, 1955-1962;
Överenskommelse ang. lån med inspektör Daniel Persson, Johanneshov, 1956;
Korrespondens ang. växel, C.E Hederstierna, Berl Gutenberg, 1956;
Korrespondens med jur.kand. Gunnar Gentele ang. reverser, 1956-1959;
Korrespondens ang. lån och växlar, köpman A Hägerström, 1956-1959;
Tvist med Svea Normans Agentur i Alvesta Eric Jonsson ang. växjö, 1957;
Korrespondens med Einar Svensson Värnamo ang. ekonomiska mellanhavanden, 1957;
Tvist med Frans Sommero ang. växel m.m., 1957;
Korrespondens med skeppsredare Sven Salén ang. växlar, 1957;
Korrespondens med Oskarström Sulphite Mills AB ang. växel, 1957;
Tvist ang växel med Gösta Blidberg, 1957;
Tvist ang växel med Bertil Öström, Göteborg, 1957-1958;
Korrespondens med Sven Svensson, Kalmar ang. omsättning av accept, 1957-1958;
Föreläggande angående lagsökning på grund av växelfordran från sågverksägare Hugo Nyberg, Rimbo, 1957-1968;
Tvist med civ.ing. Harry Fagerholm ang. reverser 1957-1958;
Tvist ang. obetald växel med J. David Kroon AB, 1957-1958
Korrespondens med ombudsman Eric Jonsson ang. växel m.m., 1957-1959;
Korrespondens ang. växel, John Trosell, Bollnäs, 1957-1961;
Korrespondens ang. växlar, 1957-1962;
Korrespondens med entreprenör Lennart Svensson ang. växel, 1958-1959;
Korrespondens med slakmästare Olof Karlsson ang. omsättning av accept, 1959