Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
6
Tid från
1957
Tid till
1958
Tid
1957-1958
Plats
Anmärkning
Handlingar överlämnade av bankdirektör E. Westberg 1966-03-25