Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
10
Tid från
1962
Tid till
1962
Tid
1962
Plats
Anmärkning
Dom 29 juni 1962 mot Gutenberg