Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
7
Tid från
1953
Tid till
1975
Tid
1953-1975
Plats
Anmärkning
Handlingar avseende stämning mot Berl Gutenberg 1952-1959;
Avräkning mellan Huseby bruk och direktör Berl Gutenberg och Fru Amy Gutenberg, 1955 (1/4) - 1956 (30/3);
Sammanfattning över vissa Gutenbergs skulder som påförts Fröken Florence Stephens (förvaltningsdelen avsnitt 5, nr 1-7;
Tvist ang. rätt till utmätt lösegendom å Trehörningens Stuteri, Rimbo - Berl Gutenbergs konkursbo, 1957-1959;
Handlingar avseende stämning mot Dan Gutenberg, 1956-1960;
Handlingar avseende stämning mot Prins Carl Bernadotte och Berl Gutenberg, advokat Sven Janzon, 1957-1965;
Korrespondens m.m. avseende förlikningsavtal med dir. Berl Gutenberg, 1961-1975;
Korrespondens angående överenskommelse med Berl Gutenberg, 1961-1969