Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
8
Tid från
1953
Tid till
1959
Tid
1953-1959
Plats
Anmärkning
Spridda handlingar i mål mot Berl Gutenberg, 1953-1959:
- kronologiskt register över bilagor i den s.k. 435000-kronorsaffären
- Förundersökningshandlingar såsom PM målsägandeförhör (kopior)
- Korrespondens med Eric Wennerholm (original)