Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
9
Tid från
1957
Tid till
1959
Tid
1957-1959
Plats
Anmärkning
Avskrift av förundersökning rörande Berl Gutenbergs samröre med AB Otto Oskarson, direktör Otto Oskarson