Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
11
Tid från
1962
Tid till
1962
Tid
1962
Plats
Anmärkning
Avskrift av dom, Stockholms rådhusrätt:
- Berl Gutenberg
- Gerard De Geer
- Eric Wennerholm
- Carl Eugen Halldor
- Bengt Carlsson