Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
12
Tid från
1954
Tid till
1962
Tid
1954-1962
Plats
Anmärkning
Tvist med Otto Oskarsson ang. skadestånd m.m.