Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
16
Tid från
1948
Tid till
1967
Tid
1948-1967
Plats
Anmärkning
Kronologiskt sorterade handlingar efter sakägare:
Handlingar avseende stämning mot H Ahnestam, 1956-1961;
Förlikningsavtal med Lars Appelqvist m.m., 1962-1965;
Korrespondens ang. revisor Bengt Carlssons mellanhavanden med Huseby bruk, 1957;
Isak Fischbeins ekonomiska mellanhavanden, 1957-1961;
Handlingar avseende Handelsbolaget Nils Anderson i Likvidation, 1957-1959;
Mål ang. bestickning - länsskogvaktare Bertil Johansson - Florence Stephens samt förordnande av offentlig försvarare i målet, 1959-1961;
Mål mot Isac Marcus, 1963-1967;
Tvist angående betalning av privat skuld med brukets pengar, Lennart Nordman, 1948-1961