Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
17
Tid från
1954
Tid till
1965
Tid
1954-1965
Plats
Anmärkning
Kronologiskt sorterade handlingar efter sakägare:
Betalningsföreläggande avseende kassör Axel H Olsson, 1961;
Mål mot Otto Wilhelm Oskarson, 1954-1965;
Mål mot Olof Smith, 1962-1965;
Mål mot Rickard Zackarins, 1962-1965