Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
Volym
Sök
Beteckning
18
Tid från
1954
Tid till
1962
Tid
1954-1962
Plats
Anmärkning
Ämneslagda handlingar rörande Husebyprocessen:
Lagsökningar och betalningsförelägganden mot obetalda fakturor, 1954-1957;
Korrespondens med Riksåklagaren, polisutredning m.m., 1955-1962;
Underrättelser om utmätning hos Florence Stephens, 1956-1957;
Vittnesförhör ang. Huseby förvaltning, F156/1957;
Korrespondens med advokat Ove Wickman, 1957-1958;
Polisanmälningar, 1957-1960;
Korrespondens med advokat M Grünberger, 1961-1962