Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F3b - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Kronologiska handlingar
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1979
Tid till
1983
Tid
1979-1983
Plats