Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F3b - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Kronologiska handlingar
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1984
Tid till
1985
Tid
1984-1985
Plats
Anmärkning
Häri även avtal och överenskommelser - olika verksamheter, 1983-1985