Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
F3b - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Kronologiska handlingar
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1986
Tid till
1993
Tid
1986-1993
Plats