Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Språk och Kultur (SpKu)
Serie
F16 - Nordplus
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1995
Tid till
2001
Tid
1995--2001
Plats
Anmärkning
Se ovan vilka slags handlingar. Här även möteshandlingar från nätverksträffar. Indelade efter hur materialet var organiserat i pärmar.