Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
317
Tid från
2007
Tid till
2009
Tid
2007--2009
Plats
Anmärkning
Ärenden med sekretessmarkering.
Dessa ärenden kan innehålla sekretesskyddade uppgifter.
Prövning måste ske vid eventuell förfrågan.