Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
83
Tid från
Tid till
Tid
1987-1990
Plats
Anmärkning
7.22 Utbildningsbevis Original. Volymen är placerad innan serie D5.