Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
84
Tid från
Tid till
Tid
1990-1995
Plats
Anmärkning
7.22 Utbildningsbevis Original. Volymen är placerad innan serie D5.