Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Institutionen för Naturvetenskap och/med teknik
Serie
A2 - Övriga institutionsprotokoll
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
Tid till
Tid
1998-2000
Plats
Anmärkning
Styrmöten 1998/99
Institutionsindelning mm vt2000 (protokoll 1-7), häri även symbolförslag