Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
G17 - Rekvisitioner
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1944
Tid till
1945
Tid
1944-1945
Plats
Anmärkning
Häften