Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
G17 - Rekvisitioner
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1945
Tid till
1947
Tid
1945-1947
Plats
Anmärkning
Häften