Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
G17 - Rekvisitioner
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1946
Tid till
1949
Tid
1946-1949
Plats
Anmärkning
Häften