Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
G17 - Rekvisitioner
Volym
Sök
Beteckning
5
Tid från
1952
Tid till
1955
Tid
1952-1955
Plats
Anmärkning
-”- ; häri även för AB HB-Produkter