Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
J1 - Kartor och ritningar
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
Tid till
Tid
spridda år
Plats
Anmärkning
Ritningar och uppgifter över byggnationer