Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
J1 - Kartor och ritningar
Volym
Sök
Beteckning
4.a
Tid från
1637
Tid till
1637
Tid
1637
Plats
Anmärkning
Gyllenhielms atlas – digitala kartor på Linné-universitetsbibliotekets server och finns tillgängliga för forskare – fråga arkivansvarig vid universitets-biblioteket